Director executiv
Răceanu Florin Gabriel

Compartiment sport
Dobre Doina– Consilier superior
Paraschiv Dumitru – Expert superior

Compartiment tineret
Murgea Nițulescu Sanda  – Consilier superior
Neamțu Florin Gabriel – Inspector asistent

Compartiment financiar- buget- plăti
Dănoiu Daniela Roxana –– Consilier superior -responsabil  buget,financiar-contabil

Savu Ramona Daciana– Consilier superior

Compartiment contabilitate- salarii- resurse umane
Nedelcu Paula- Iuliana –   Consilier juridic debutant
Popescu Octavian – Referent asistent

Compartiment Administrativ-Patrimoniu-Achizitii Publice- Investitii

Nicolae Ileana Lenuța- Inspector Principal

Grigore Georgeta Evelina- Inspector Principal


Centre de agrement
Mladin Elvira –Inspector specialitate – Administrator CA Drobeta
Drăghici Gheorghe- Administrator CA Cazane si CA Orsova