Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinți colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienţilor noştri, ale partenerilor, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locaţiile noastre, angajaţi sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori, tineri participant la activitatile sportive, proiecte de tineret si tabere organizate in incinta Centrului de Agrement Drobeta etc. şi se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepţie, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfăşurării activităţii, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți poate colecta, prelucra şi stoca anumite date cu caracter personal, necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim legat de buna desfășurare a activităților proprii. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetăţenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini video, fotografii, etc.

Politica  de protectie a datelor cu caracter personal descrie:

■          Scopurile pentru care colectăm şi modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;

■          Modul în care colectăm date cu caracter personal;

■          Temeiul procesării pentru scopurile de mai sus;

■          Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm şi le procesăm;

■          Perioada de stocare în vederea procesării;

■          Drepturile dumneavoastră şi modul în care puteţi să le exercitaţi;

■          Către cine putem transmite aceste date.

Când vizitaţi website-ul noastru si pagina noastra de socializare, este posibil să colectăm anumite date personale, cum ar fi adresa IP, browser-ul pe care îl utilizaţi şi informaţii despre sistemul de operare, versiunea aplicaţiei, setările de limbă şi paginile care v-au fost arătate. Dacă utilizaţi un dispozitiv mobil, este posibil să colectăm, de asemenea, date care identifică dispozitivul mobil, setările şi caracteristicile specifice dispozitivului şi detaliile privind latitudinea şi longitudinea. Dacă aceste date vă pot identifica ca persoană fizică, aceste date sunt considerate date personale care fac obiectul prezentei Politici de protectie a datelor cu caracter personal. Puteţi alege oricând ce date personale (dacă există) doriţi să furnizaţi.

Categoriile de date care sunt supuse prelucrarii, in functie de domeniul de activitate sunt:

 • nume si prenume
 • adresa
 • seria si nr. CI
 • CNP
 • adresa de e-mail
 • de telefon fix, mobil, fax
 • date privind starea de sănătate
 • istoric judiciar
 • fotografii din timpul evenimentelor organizate de catre D.J.S.T. Mehedinți.

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra cu privire la scopurile prelucrarii, categoriile de date prelucrate, durata prelucrarii, precum si modalitatile de exercitare a drepturilor individuale .

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, D.J.S.T. Mehedinți tine seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Datele cu caracter personal sunt colectate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri bine determinate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate
 • Datele cu caracter personal nu sunt stocate pe o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost realizate

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

D.J.S.T. Mehedinți va colecta, utiliza, prelucra si furniza datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate si anume:

– pentru  a vă putea rezerva camere și alte servicii în centrul de agrement administrat de noi;
– pentru a vă putea caza în centrul nostru de agrement; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;
– pentru a comunica cu dumneavoastră prin corespondenta scrisa sau e-mail ;
– pentru solutionarea reclamatiilor sau sesizarilor depuse;
– in conditiile organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
– pentru participarea la actiunile sportive organizate de D.J.S.T. sau in colaborare cu alte structuri sportive;
– pentru desfasurare activitatii specifice de tineret si tabere;
– pentru indeplinirea altor sarcini din domeniul sau de activitate;
– in anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

Mai precis, DJST Mehedinti colectează date în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteţi un client sau un potenţial client al Centrului de Agrement Drobeta:

Avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

1.1.  Pentru a vă oferi serviciile noastre
Vă solicităm date pentru:

-  a vă putea rezerva camere, a obtine confirmarea rezervării şi a altor servicii în centrul de agrement;

-  a vă putea rezerva mese in cadrul restaurantulului, a obtine confirmarea rezervarii şi a altor servicii în centrul de agrement;

-  este posibil sa trebuiasca sa respundem si sa rezolvam cererile pe care le-ati transmis;

Pentru scopurile mai sus mentionate vă cerem consimţământul/acordul şi vă solicităm numarul de telefon si adresa de poştă electronică, precum si date personale (nume, prenume, adresa, serie si numar CI, CNP) în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim. Vă solicităm date pentru:

-  a vă putea caza în centrul de agrement; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligaţii legale;

-  a rezerva o locatie, in vederea organizarii unui eveniment, având ca temei de prelucrare interesul legitim al centrul de agrement, precum şi executarea unui contract.

1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluţiona diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic sau telefonic.

1.3.  Respectarea obligaţiilor legale

În anumite situaţii vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligaţii legale, impuse de legislaţia în vigoare.

1.4.  Trimiterea de informări (newsletter)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimţământul/acordul şi vă solicităm adresa de poştă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteţi retrage oricând consimţământul, exprimând astfel opţiunea dumneavoastră de a nu mai primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare" atunci când primiţi e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele si prenumele, numărul de telefon, adresa/domiciliul, adresa de poştă electronică, precum şi alte date personale pe care ni le puteţi furniza direct.

1.5. Analiza, imbunatatire si cercetare

Utilizam datele personale pentru a efectua sondaje de piata si analize in vederea imbunatatirii serviciilor noastre. Este posibil sa implicam o terta parte sa faca acest lucru in numele nostru. Putem partaja sau dezvalui rezultatele unor astfel de cercetari, inclusiv unor terte parti, in forma anonima agreata. Utilizam datele dumneavostra in scopuri analitice, pentru a ne imbunatati serviciile, pentru a imbunatati experienta utilizatorilor si pentru a imbunatati functionalitatea si calitatea serviciilor noastre online.

Pentru acest lucru vă cerem consimţământul şi vă solicităm numarul de telefon si adresa de poştă electronică, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

1.6.      Securitatea, detectarea si prevenirea fraudei

Utilizam informatii, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda si alte activitati ilegale sau care incalca drepturile persoanelor fizice. De asemenea, folosim aceste informatii pentru a investiga si detecta frauda. Putem utiliza datele personale pentru evaluarea riscurilor si pentru scopuri de securitate, inclusiv autentificarea utilizatorilor. In acest scop, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terte parti, cum ar fi autoritatile de aplicare a legii, conform reglementarilor aplicabile in vigoare.

1.7.      Motive juridice

In acest scop trebuie sa utilizam informatiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamatiile, pentru investigatiile si respectarea reglementarilor, pentru a pune in aplicare un acord sau pentru a confirma solicitarile din partea organelor de drept, in masura in care acest lucru este prevazut de lege.

2. Daca sunteti un participant la activitatile de tineret, competitiile sportive si taberele organizate de compartimentele DJST Mehedinti

Pentru implementarea activitatilor mai sus mentionate vă cerem consimţământul/acordul şi vă solicităm numarul de telefon, adresa de poştă electronică, precum si date personale (nume, prenume, adresa, serie si numar CI, CNP) date legate de studii, calificari, stare civila precum si consimtamantul de a publica si prelucra fotografii din timpul evenimentelor, în mod expres; avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim. Vă solicităm date pentru:

-realizarea de liste de participanti, diagrame de cazare, pontaje de masa, liste de premieri, etc;

-postarea de fotografii din timpul evenimentelor pe site-ul nostru;

-analizarea de dosare de aplicatie pentru diferitele activitati pe care le organizam si efectuarea de clasamente pe baza punctajelor obtinute din analiza dosarelor personale;

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon şi adresa de poştă electronică.

3.  Dacă sunteţi un angajat, voluntar sau un alt tip de colaborator

3.1.  Pentru a intra în relaţii contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă, contract de voluntariat etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă si contracte de voluntariat cu noi, în temeiul unei obligaţii legale: nume, prenume, domiciliu, data şi locul naşterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar, cazier fiscal, CV-uri, adeverinta medicala, acorduri parentale etc.

32.   Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon şi adresa de poştă electronică.

4.  Dacă doriţi să vă angajaţi la DJST Mehedinti.

Utilizăm datele personale conţinute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanţilor pentru o poziţie în cadrul institutiei noastre. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potenţială încheiere şi derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poştă electronică, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educaţia şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct.

5.  Dacă sunteţi un partener de afaceri/furnizor

5.1.  Pentru a ţine legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct şi a menţine relaţia contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

5.2.  Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a facilita comunicarea in timp real, a detaliilor relevante cu privire la relaţia noastră contractuală.

5.3.  Obligaţie legală

În anumite situaţii vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligaţii legale, impuse de legislaţia în vigoare.

6.  Dacă sunteţi un vizitator în spaţiile institutiei noastre.

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea clientilor, bunurilor şi a personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al S.C. Complex Hotelier Unirea S.A. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct, la solicitarea noastră, precum şi imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

7.  Dacă sunteţi utilizator al site-urilor noastre internet :

www.djstmehedinti.ro

www.facebook.com/djst.mehedinti/

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitaţi site-urile noastre de internet în scopul de a monitoriza traficul şi de a îmbunătăţi conţinutul acestora. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora şi data accesării unui site Internet şi adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligaţie legală (în cazul în care DJST Mehedinti. este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităţilor publice), executarea unui contract încheiat de DJST Mehedinti în contextul unei anumite tranzacţii sau interesul legitim al DJST Mehedinti.de a efectua o tranzacţie în cel mai eficient mod.

8.  Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, DJST Mehedinti vă solicită să furnizaţi toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menţionate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizaţi DJST Mehedinti date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicaţi acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care DJST Mehedinti intenţionează să proceseze datele lor cu caracter personal, aşa cum este descris în această politică de confidenţialitate.

9.  Transmiterea de date cu caracter personal către terţi

Deşi, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

     de a dezvălui datele de contact către furnizorii noştri de servicii de mentenanta soft, de analiza a gradului de satisfacţie si contracte de management (numai cu consimţământul dumneavoastră);

     dacă există obligaţia legală de transmitere a datelor personale relevante către autorităţi publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră.

10.     Durata procesării

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relaţiei cu clientul, cu excepţia cazului în care avem obligaţia legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităţilor publice.

11.Procedurile de securitate implementate pentru a vă securiza datele personale

     În conformitate cu regulamentul de protecţie a datelor cu caracter personal, DJST Mehedinti a aplicat masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal şi utilizarea necorespunzătoare a acestora.

     Folosim sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi pentru a securiza datele personale pe care ni le oferiţi.

     De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restricţii tehnice şi fizice pentru accesarea şi utilizarea datelor personale pe serverele noastre.

     Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activităţii acestuia.

Drepturile persoanelor vizate:

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile acestor activități de prelucrare.
 2. Dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
 • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
 • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
 • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 1. Dreptul la restricţionarea prelucrării vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 2. Dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.
 3. Dreptul la opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Securitatea datelor personale

Pentru mentinerea securitatii prelucrarii  datelor cu caracter personal, D.J.S.T. Mehedinți ia urmatoarele masuri:

 • Interzicerea folosirii de catre utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 • Persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal au primit consultanta privind protectia datelor;
 • Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal de va face numai de catre utilizatori si numai in scopul precizat de prezentul regulament.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea unei  cereri scrisă la D.J.S.T. Mehedinți, str. Aleea Mihai Gușiță, nr. 6 sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenţie şi ne puteţi adresa orice întrebăre pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Data actualizani: 23.05.2018