Plati efectuate in luna ianuarie 2016

     Plati efectuate in luna februarie 2016          

Plati efectuate in luna martie 2016    

Plati efectuate in luna aprilie 2016

 Plati efectuate in luna mai 2016

 Plati efectuate in luna iunie 2016

Plati efectuate in luna iulie 2016

Plati efectuate in luna august 2016