Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de exectie vacanta de Consilier clasa I grad profesional Superior- Compartimentul Financiar-Buget-Plati din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi poate fi descarcat aici.

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de exectie vacanta de Consilier clasa I grad profesional Superior- Compartimentul Financiar -Buget- Plaţi din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din data de 22.01.2020 poate fi descarcat aici.

In conformitate cu prevederile HG 611/2008, modificata si completata cu HG nr.1173/2008, comisia de examen decizia nr. 46/08.10.2019 s-a întrunit şi a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs de pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de Consilier I grad profesional Superior- Compartimentul Financiar- Buget- Plaţi din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi, rezultatul este următorul: descarca documentul.

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINŢI, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR Compartiment Financiar-Buget –Plăți din cadrul aparatului propriu al instituţiei noastre.

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din str.Mihai Gusita nr. 6 si va consta in 3 probe, dupa cum urmeaza:

-   -Selectia dosarelor de inscriere, care se va face cu respectarea prevederilor art.50 din HG 611/2008, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;

-   -Proba scrisa: 22.01.2020, ora 11:00

-   - Proba de interviu se va desfasura cu respectarea art.56 din HG 611/2008, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;

Conditiile de participare la concurs sunt:

Condiții generale:

Anunt cu rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de Consilier Juridic clasa I grad profesional Asistent- Compartimentul Contabilitate-Salarii-Resurse Umane din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Publicat astazi, 28 noiembrie 2019

Descara documentul aici

Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de exectie vacanta de Consilier Juridic clasa I grad profesional Asistent- Compartimentul Contabilitate-Salarii-Resurse Umane din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din data de 25.11.2019.

Descarca aici anuntul.

Rezultatul verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT -Compartiment Contabilitate-Salarii- Resurse Umane din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din data de 25.11.2019.

Descarca documentul aici.

examenDirecţia Judeţeană Pentru Sport Şi Tineret Mehedinţi, cu sediul în Aleea Mihai Guşiţă, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, organizează coucurs ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de CONSILIER JURIDIC, CLASA l GRAD PROFESIONAL ASISTENT -Compartiment Contabilitate-Salarii- Resurse Umane din cadrul aparatului propriu al instituţiei noastre.

Data susţinerii probei scrise: 18.06.2019, ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Data susţinerii interviului: 21.06.2019 ,ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Condiţiile specifice funcţiei publice de execuţie de CONSILIER JURIDIC, CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT -Compartiment Contabilitate- Salarii- Resurse Umane ce trebuie îndeplinite de candidaţi sunt următoarele:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;

concursDirecţia Judeţeană Pentru Sport Şi Tineret Mehedinţi, cusediul în Aleea Mihai Guşiţă, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de Consilier, clasa I, Grad Profesional Principal - Compartimentul Financiar-Buget-Plati din cadrul aparatului propriu al instituţiei noastre.

Data susţinerii probei scrise: 15.07.2019, ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Data susţinerii interviului: 18.07.2019, ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Anunt cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional - CA Drobeta din cadrul DJST Mehedinţi din 28.05.2019.

In conformitate cu prevederile HG 286/2011, modificata si completata cu HG nr.1027/2014 comisia de examen numita prin decizia nr. 31/14.05.2019 comunica următorul rezultat al probei scrise, ce poate fi descarcat aici.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mehedinţi, cu sediul în Aleea Mihai Guşiţă, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, organizează la sediul instituţiei examen de promovare in funcţia contractuala de execuţie de Inspector de Specilitate, grad profesional IA.

Data organizării examenului este: 28.05.2019- ora 11:00 proba scrisa

Dosarul de înscriere se va depune la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei.

Descarca aici anuntul.

Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de exectie vacanta de Consilier clasa I grad profesional Superior- Compartimentul Financiar -Buget- Plaţi din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din data de 15.04.2019

In conformitate cu prevederile HG 611/2008, modificata si completata cu HG nr.1173/2008, prin Ordinul nr.11459/2019 conexat cu nr.11749/2019, respectiv decizia nr. 21/28.02.2019 comunica următorul rezultat al probei scrise:

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINŢI, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, Grad Profesional Superior - Compartimentul Financiar-Buget-Plati din cadrul aparatului propriu al institutiei noastre.

Data susţinerii probei scrise: 15.04.2019, ora 12:30 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Data susţinerii interviului: 18.04.2019, ora 12:30 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINŢI, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacantă de Inspector de Specilitate I – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al HG.nr. 286/2011, modificată și completată prin HG.nr.1027/2014:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

Direcţia Judeţeană Pentru Sport si Tineret Mehedinţi, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat II (sofer)  – 1 post.

Detalii se regasesc aici.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata a unei functii contractuale de executie vacanta muncitor calificat II (sofer)

Mai multe detalii legate de tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora se regasesc in atasament.

Anunt concurs

Direcţia Judeţeană Pentru Sport Şi Tineret Mehedinţi, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun.Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
1. muncitor calificat IV – 1 post
2. îngrijitor – 1 post
     Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al HG. nr. 286/2011, modificată și completată prin HG. nr.1027/2014:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
În urma apelului de inițiere a rețelei naționale de lucrători de tineret voluntari – tineREȚEA din data de 28.04.2016, coordonată de Ministerul Tineretului și Sportului, au fost primite 328 de candidaturi din toate județele României. Menționăm faptul că pentre apelul propus în data de 26.05.2016 cu specific pe incluziune, înscrierea este încă deschisă celor interesați și rezultatele vor fi anunțate pe data de 5 iunie.
Selecția persoanelor a fost făcută la nivelul județului de către Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Procesul de evaluare a fost bazat pe următoarele criterii:
  • Motivația de a fi membru în rețea
  • Orele de lucru cu tinerii
  • Tipuri de activități de tineret în care a fost implicat/ă în ultimul an
  • Temele acțivităților în care s-a implicat
  • Metode de consultare folosite (dacă a fost cazul)
  • Idei de colaborare cu DJST-utile / DSTMB
  • Calitățile principale care îl / o recomandă
  • Așteptările candidaților

CONNECTORMinisterul Tineretului și Sportului susține participarea a 20 lucrători de tineret si a 10 persoane din rândul organizațiilor studențești la evenimentul CONNECTOR 2016.

CONNECTOR pe scurt: este o experiență de învățare. CONNECTOR este un spațiu ce își dorește să aducă împreună practicieni pasionați de învățare într-o manieră interactivă și participativă centrată pe experiența practică. Evenimentul internațional are o durată de 5 zile și este bazat pe împărtășirea experiențelor, învățare și experimentare, atfel în ziua 1, partea de împărtășire și cunoaștere, zilele 2 și 3 sunt dedicate învățării în ateliere de lucru, zilele 4 și 5 sunt centrate pe experimentarea în comunitatea locală a rezultatelor din primele zile. Evenimentul este organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului.

CONNECTOR este un eveniment cu participare internațională, vă rugăm să țineți cont atât la înscriere, cât și pe durata participării că limba de lucru a evenimentului este limba engleză. Toate informațiile din anunțul evenimentului și formularul de înscriere sunt în limba engleză. Costurile de cazare sunt asigurate de Ministerul Tineretului și Sportului, costurile de masă sunt asigurate pe durata evenimentului de către ANPCDEFP, iar costurile de transport sunt prin contribuția participantului. Cazarea va fi asigurată în camere duble la Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.

Persoanele interesate sa participe trebuie sa trimita formularul de aplicatie nu mai tarziu de 12 iunie 2016. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile inainte sa aplicati -informatii pentru inscriere si selectie CONNECTOR. Lista cu participantii selectati sa participe la eveniment va fi anuntata pe site-ul www.mts.ro in data de 15 iunie 2016, iar participantii vor primi un info-pack cu informatii legate de programul de activitati si logistica.

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) organizează în perioada 16 mai – 27 iulie 2016, Concursul naţional de proiecte de tineret 2016 şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2016.

Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2016 şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2016 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, dar și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare. Fiecare aplicant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2016 şi maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2016.

      Membrii rețelei vor organiza evenimente în fiecare județ. Acestea sunt de două feluri: evenimente de consultare de o jumătate de zi (pe teme comune și folosind metode interactive) și cursuri de formare de 3 zile (training).
       Direcțiile de Sport și Tineret vor sprijini membrii rețelei în organizarea de evenimente prin suport logistic și promovarea lor.
      Ministerul Tineretului și Sportului face selecția și va organiza un curs de formare (estimat să se desfășoare în perioada 10-16 iunie cu zile de lucru 11-15 iunie) și un eveniment de evaluare (estimat pentru luna noiembrie). Totodată va pune la dispoziție o platformă de comunicare și schimb de bune practici. Activitatea de în cadrul reţelei este realizată în regim de voluntariat în baza unui contract de voluntariat încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului.

    Ministerul Tineretului și Sportului lansează apelul de candidatură în vederea selectării a maxim 9 persoane, membri în cadrul Grupului Național de Lucru de Dialog Structurat 2016-2017.
    Detaliile cu privire la procedura de aplicare și selecție, cât și responsabilitățile și beneficiile participării în cadrul grupului sunt disponibile aici Apel national de candidatură Grupul Național de Lucru pe Dialogul Structurat Aprilie 2016_Iunie 2017. Totodată puteți consulta în limba engleză documentele europene relevante în vederea stabilirii cadrului de consultare pentru cel de-al V-lea ciclu al Dialogului Structurat:
    Toate persoanele interesate să facă parte din Grupul Naţional de Lucru sunt invitate să completeze formularul online  până la data 05.05.2016 ora 23:59. Persoanele selectate vor fi anunțate pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului la data de 10.05.2016 și vor fi invitate să prezinte un CV personal și o copie după statutul organizației (dacă este cazul).
Sursa: mts.ro

Consultari cu tineriiMinisterul Tineretului și Sportului dă startul consultării publice oficiale pentru propunerea de modificare a Legii Tinerilor. Mai jos găsiți documentele pentru consultare:
- Proiect modificare lege
- Expunere motive
- Tabel comparativ
- Tabel comparativ cu argumentare

Vă invităm în perioada 19 aprilie – 19 mai 2016 să ne trimiteți sugestiile dvs. În acest sens aveți la dispoziție două instrumente: