DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINŢI, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, Grad Profesional Superior - Compartimentul Financiar-Buget-Plati din cadrul aparatului propriu al institutiei noastre.

Data susţinerii probei scrise: 15.04.2019, ora 12:30 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Data susţinerii interviului: 18.04.2019, ora 12:30 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Condiţiile specifice funcției publice de execuție de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR Compartiment Financiar-Buget-Plăți ce trebuie îndeplinite de candidați sunt următoarele:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani;

-cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel) nivel mediu-word, excel;

BIBLIOGRAFIE:

1.CONSTITUTIA ROMANIEI

2.LEGEA NR.188/1999- STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI (r2), CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

3.LEGEA NR.7 DIN 18 FEBRUARIE 2004***REPUBLICATĂ PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI;

4.LEGEA CONTABILITĂŢII NR.82/1991, REPUBLICATĂ;

5.LEGEA NR.98/2016 ACTUALIZATĂ, PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE;

6.LEGEA NR.227/2015 - PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

Condiții generale: cele prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mehedinți din strada Mihai Gușiță nr. 6, localitatea Drobeta Turnu Severin în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în MonitorulOficial al României, partea a III-a.

Dosarele vor conține documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul instituției.

Pentru informatii suplimentare: tel.0252/316623.