Anunţ cu rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de exectie vacanta de Consilier clasa I grad profesional Superior- Compartimentul Financiar -Buget- Plaţi din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din data de 15.04.2019

In conformitate cu prevederile HG 611/2008, modificata si completata cu HG nr.1173/2008, prin Ordinul nr.11459/2019 conexat cu nr.11749/2019, respectiv decizia nr. 21/28.02.2019 comunica următorul rezultat al probei scrise:

Nr. Crt Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei

scrise

Rezultatul probei scrise
1. ANTONIE LAURENTIU-PETRISOR 31,00 RESPINS
2.

SAFTOIU LOREDANA

LIZETA

80,33 ADMISA

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de interviu in data de 17.04.2019, ora 14.00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Contestaţiile se pot depune in termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din HG 611/2008 si se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Descarca anuntul