Anunt cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional - CA Drobeta din cadrul DJST Mehedinţi din 28.05.2019.

In conformitate cu prevederile HG 286/2011, modificata si completata cu HG nr.1027/2014 comisia de examen numita prin decizia nr. 31/14.05.2019 comunica următorul rezultat al probei scrise, ce poate fi descarcat aici.