concursDirecţia Judeţeană Pentru Sport Şi Tineret Mehedinţi, cusediul în Aleea Mihai Guşiţă, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de Consilier, clasa I, Grad Profesional Principal - Compartimentul Financiar-Buget-Plati din cadrul aparatului propriu al instituţiei noastre.

Data susţinerii probei scrise: 15.07.2019, ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Data susţinerii interviului: 18.07.2019, ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Condiţiile specifice funcţiei publice de execuţie de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -Compartiment Financiar-Buget-PIăţi ce trebuie îndeplinite de candidaţi sunt următoarele:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

-cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel) nivel mediu-word, excel, dovedite cu înscrisuri de către candidaţi;

Condiţii generale: cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din strada Mihai Guşiţă nr. 6, localitatea Drobeta Turnu Severin în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în MonitorulOficial al României, partea a III-a.

Dosarele vor conţine documentele prevăzute la art.49 din HG nr.6î 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează ia sediul instituţiei. Pentru informaţii suplimentare: tel.0252/316623.

Descarca aici anuntul.