examenDirecţia Judeţeană Pentru Sport Şi Tineret Mehedinţi, cu sediul în Aleea Mihai Guşiţă, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, organizează coucurs ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de CONSILIER JURIDIC, CLASA l GRAD PROFESIONAL ASISTENT -Compartiment Contabilitate-Salarii- Resurse Umane din cadrul aparatului propriu al instituţiei noastre.

Data susţinerii probei scrise: 18.06.2019, ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Data susţinerii interviului: 21.06.2019 ,ora 11:00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi.

Condiţiile specifice funcţiei publice de execuţie de CONSILIER JURIDIC, CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT -Compartiment Contabilitate- Salarii- Resurse Umane ce trebuie îndeplinite de candidaţi sunt următoarele:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;

-cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel) nivel mediu-word, excel, care se vor dovedi cu înscrisuri de către candidaţi;

Condiţii generale: cele prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din strada Mihai Guşiţă nr. 6,localitatea Drobeta Turnu Severin în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în MonitorulOficial al României, partea a IlI-a.

Dosarele vor conţine documentele prevăzute la art.49 din HG nr .611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Pentru informaţii suplimentare: tel. 0252/316623.

Descarca aici anuntul.