Membrii rețelei vor organiza evenimente în fiecare județ. Acestea sunt de două feluri: evenimente de consultare de o jumătate de zi (pe teme comune și folosind metode interactive) și cursuri de formare de 3 zile (training).
       Direcțiile de Sport și Tineret vor sprijini membrii rețelei în organizarea de evenimente prin suport logistic și promovarea lor.
      Ministerul Tineretului și Sportului face selecția și va organiza un curs de formare (estimat să se desfășoare în perioada 10-16 iunie cu zile de lucru 11-15 iunie) și un eveniment de evaluare (estimat pentru luna noiembrie). Totodată va pune la dispoziție o platformă de comunicare și schimb de bune practici. Activitatea de în cadrul reţelei este realizată în regim de voluntariat în baza unui contract de voluntariat încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului.
      Cine sunt eroii de serviciu?
      În fiecare județ vizăm 2 voluntari lucrători activi de tineret alături de un reprezentant DJST/ DSTMB. Astfel, împreună vom pune în practică pe bune dialogul structurat pentru a identifica nevoile reale ale tinerilor la nivel național și vom răspunde prin formare nevoilor de participare și implicare ale tinerilor din toate județele în activități de tineret și voluntariat.
      Când?
      Perioada activității de voluntariat în rețeaua de lucrători de tineret: iunie –noiembrie 2016.
     Obiectivele rețelei:
  1. Creşterea numărului de de tineri implicați în evenimente de consultare și formare.
  2. Creşterea calităţii evenimentelor de tineret cu privire la consultarea publică, participare și dialog structurat.
  3. Asigurarea unei reprezentativități geografice echilibrate, din perspectiva participării tinerilor în procesele de consultare ca parte a dialogului structurat și activități de participare și învățare non-formală.
Fiecare echipă de lucrătorii de tineret din fiecare județ (2 din partea organizațiilor de/pentru tineret + 1 reprezentant DJST) va:
  • Realiza cel puţin 4 activităţi din sfera consultării și a dialogului structurat (un eveniment per județ standard are, în principiu, 4 ore de activitate propriu-zisă);
  • Desfășura minim o activitate de formare de minim 3 zile în comunitățile în care sunt activi.
Activitățile vizate ca parte a rețelei:
  • Promovare evenimentelor în comunitate;
  • Selecţia participanţilor pentru activitățile de formare;
  • Pregătirea și desfășurarea efectivă a activității;
  • Redactarea unui scurt raport de activitate pentru fiecare eveniment (care va sta și la baza emiterii certificatului de voluntariat);
  • Va participa la întâlnirile anuale de coordonare a activităţii de voluntariat (cel mult două întâlniri anuale organizate de Ministerul Tineretului și Sportului).
      În plus poate contribui la realizarea şi dezvoltarea de materiale şi design-uri de evenimente pe diferite tematici de interes pentru tineret din cadrul rețelei.
     
     Calendarul estimativ al rețelei:
18 mai – completarea și trimiterea formularului de candidatură
30 mai – afișarea rezultatelor selecției
10-16 iunie (zile de lucru 11-15 iunie 2016) – cursul de formare pentru inițierea rețelei
17 iunie – 15 noiembrie – desfășurarea de activităților
Noiembrie – eveniment de evaluare a rețelei
Costurile pentru cazare, masă și transport la cursul de formare și evenimentul de evaluare vor fi acoperite de către Ministerul Tineretului și Sportului. Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și bugetul de proiecte proprii al MTS.
    Criterii de selecţie:
În evaluarea candidaturii online se va ţine cont de:
Experiența de lucru cu tinerii;
Motivație, contribuții, așteptări personale și argumentarea acestora.