Logo CLPT sportIn perioada 27.08.2018-31.08.2018 au fost depuse la secretariatul DJST MEHEDINTI un numar de 6 dosare pentru concursul local de proiecte sportive 2018 ”Romania in miscare”, dupa cum urmeaza:

 1. Asociatia judeteana de fotbal Mehedinti-Proiect “Fotbalul –sportul care uneste generatii” nr.de inregistrare 1926/30.08.2018
 2. Asociatia Club Sportiv Luceafarul Dr.Tr.Severin –Proiect-Dezvoltarea fotbalului in mediul rural”nr.de inregistrare 1936/31.08.2018
 3. Asociatia Club Sportiv Sporting Stars Drobeta-Proiect-Educatie ,sport si sanatate –un secol de performanta nr.inregistrare 1935/31.08.2018
 4. Clubul Sportiv Grifonis Wado Kai Dr.Tr.Severin-Proiect-Karate-Sport ,educatie ,sanatate nr.inregistrare 1941/31.08.2018
 5. Clubul Sportiv Yariko Dojo Dr.Tr.Severin Proiect-Ju-jitzu-o scoala de arte martiale”nr.inregistrare 1927/30.08.2018
 6. Asociatia Judeteana de handbal Mehedinti Proiect-Memorialul Asavei Petru nr.inregistrare 1943/31.08.2018

Dupa evaluarea calitatii propunerilor de proiect si evaluarea financiara toate cele 6 proiecte au indeplinit conditiile de finantare .

Comisia de selectie,

 1. RACEANU FLORIN GABRIEL           DIRECTOR EXECUTIV
 2. DANOIU ROXANA DANIELA         RESPONSABIL FINANCIAR
 3. DOBRE DOINA                                CONSILIER SPORT
 4. PARASCHIV DUMITRU                   EXPERT SPORT

In perioada 27.08.2018-31.08.2018 au fost depuse la secretariatul DJST MEHEDINTI un numar de 6 dosare pentru concursul local de proiecte sportive 2018 ” Romania in miscare”, dupa cum urmeaza:

 1. Asociatia Judeteana de fotbal Mehedinti- Proiect: “Fotbalul –sportul care uneste generatii”, nr. de inregistrare 1926/30.08.2018.
 2. Asociatia Club Sportiv Luceafarul Dr.Tr.Severin –Proiect: “Dezvoltarea fotbalului in mediul rural”, nr. de inregistrare 1936/31.08.2018.
 3. Asociatia Club Sportiv Sporting Stars Drobeta-Proiect: “Educatie, sport si sanatate –un secol de performanta”, nr. inregistrare 1935/31.08.2018.
 4. Clubul Sportiv Grifonis Wado Kai Dr.Tr.Severin- Proiect: “Karate-Sport, educatie, sanatate”, nr. inregistrare 1941/31.08.2018.
 5. Clubul Sportiv Yariko Dojo Dr.Tr.Severin- Proiect: -“Ju-jitzu-o scoala de arte martiale”, nr. inregistrare 1927/30.08.2018.
 6. Asociatia Judeteana de handbal Mehedinti –Proiect: “Memorialul Asavei Petru”, nr. inregistrare 1943/31.08.2018.

Dupa derularea etapei verificarii eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara, conform Cap. II Art. 16 litera din Ghidul de finantare toate cele 6 proiecte au fost admise.

Comisia de selectie

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinti organizează în perioada 27.08.2018- 28.09.2018, concurs de proiecte sportive privind finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza judetului Mehedinti din fonduri publice pentru activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte sportive din cadrul Programului “Romania in Miscare”, prin sub- programul “Finantarea nerambursabila a structurilor sportive” in anul 2018 este de 63000 lei

Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt următoarele:

a) Să fie un club sportiv/asociatie judeteana recunoscut în condițiile legii, cu sediul sau filiala pe raza judetului in care activeaza DJSTMehedintij, constituit ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ. Structura sportivă trebuie să fie înregistrată în Registrul sportiv, să aibă nr. de identificare și Certificat de identitate sportivă cu secțiile pe ramură de sport menționate, secții pentru care asociatia judeteana are astfel recunoaștere și poate să organizeze activitățile pentru care solicită finanțare;