Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinti organizează în perioada 27.08.2018- 28.09.2018, concurs de proiecte sportive privind finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza judetului Mehedinti din fonduri publice pentru activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte sportive din cadrul Programului “Romania in Miscare”, prin sub- programul “Finantarea nerambursabila a structurilor sportive” in anul 2018 este de 63000 lei

Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt următoarele:

a) Să fie un club sportiv/asociatie judeteana recunoscut în condițiile legii, cu sediul sau filiala pe raza judetului in care activeaza DJSTMehedintij, constituit ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ. Structura sportivă trebuie să fie înregistrată în Registrul sportiv, să aibă nr. de identificare și Certificat de identitate sportivă cu secțiile pe ramură de sport menționate, secții pentru care asociatia judeteana are astfel recunoaștere și poate să organizeze activitățile pentru care solicită finanțare;